Beveiligd: Diagnose

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Non-Profit

empowerZ.org sluit aan bij: Eigen intrinsieke GroeiKracht van uw organisatie Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten die voorzien in de behoeften van de klant bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers. Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en mogelijkheden…

Basis principes

empowerZ Zet organisaties in hun Kracht Om te beginnen Is je organisatie gebaseerd op gevoelens van … Vertrouwen – Ik mag er zijn! Zelfstandigheid – Ik mag dit doen! Deskundigheid – Ik kan dit! Dan bet je klaar voor de start … van het groeikracht traject ‘empowerZ’ Organisatiediagnose Het groeikracht-traject start met een organisatiediagnose. We meten 8…

Zorg

empowerZ sluit aan bij: Eigen intrinsieke GroeiKracht van uw Zorg organisatie Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten die voorzien in de behoeften van de klant bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers. Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en…

Overheden

empowerZ sluit aan bij: Eigen intrinsieke GroeiKracht van Overheden Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten die voorzien in de behoeften van de klant bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers. Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en mogelijkheden om zich…

Onderwijs

Er zijn weinig organisaties waarin duurzaam groeien door aandacht zo helder op de agenda staan als in het onderwijs. In de afgelopen jaren hebben scholen extern onder druk gestaan om  resultaat gericht te werken en is de natuurlijke en relationele kant van het ontwikkelingsproces  verwaarloosd. empowerZ biedt een uitermate simpel krachtige wijze van kwaliteitsontwikkeling voor de…

Ondernemingen

empowerZ mobiliseert potentieel van organisaties Elke organisatie ontleent haar bestaan aan het voorzien in behoeften van klanten. Een organisatie met producten en diensten, bestaat uit een complex netwerk van mensen, middelen en leveranciers. Iedere professional en organisatie heeft eigen motivaties, belangen en mogelijkheden om zich al dan niet adaptief aan te passen. Een complex netwerk van…

Branches

Wil je jouw organisatie richten op het ontwikkelen van echte herkenbare waarde voor klanten en medewerkers? Wil je alles wat je beschikbaar hebt duurzaam inzetten door energie zo goed mogelijk te benutten? Organisaties zo in hun kracht zetten, dat ze eigen GroeiKracht ontdekken en op natuurlijke wijze van belang zijnde KernKwaliteiten ontwikkelen. Dàt geeft de…

Verder komen met empowerZ?

Reflecteren empowerZ laat je gericht reflecteren op organisatieprocessen in het netwerk van relaties. Wanneer dit gericht plaats vindt komt de organisatie als geheel in ‘flow’. Om de organisatie in een enthousiasmerend leerproces te brengen hanteren we diverse internationaal speciaal ontwikkelde diagnostische reflectie-tools. We brengen de organisatie als relationeel netwerk in beeld of we meten die kwaliteitskenmerken,…

Waarde

Waarde Organisaties komen het best tot hun recht wanneer ze rekening houden met principes van natuurlijke groei. Hoe duidelijker je kiest om eigen groeikracht te willen benutten, hoe meer waarde empowerZ je kan bieden. Aanbod: empowerZ Kies je om het beste uit jezelf, je medewerkers en je organisatie en je klanten te halen? Wil je ook voor jouw…